Østerbro IF afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 30. marts 2022 kl.18:30

Fælledklubhuset – Caféen

Øster Alle 62, 2100 København Ø

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om Østerbro IF´s virksomhed i det forløbne år, samt fremtidig virke.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse og budgetforslag til vedtagelse.
 4. Indkomne forslag
 5. Orientering om forslag der skal behandles på generalforsamlingen
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  1. bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  2. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
 7. Valg af 2 kritiske revisorer for 1 år.
 8. Valg af 1 kritisk revisor suppleant for 1 år.
 9. Evt.

Dagsorden pkt. 6 

6a: Følgende er på valg – lige år 

Jesper Andersen Drescher Modtager genvalg 

Freddy Lillelund Modtager genvalg 

Frank Kristoffersen Modtager genvalg 

Jørgen Lionel Falentin Søgaard Modtager genvalg 

6b: 

Bestyrelsessuppleant  

Bestyrelsessuppleant  

Alle valg til Østerbro IF bestyrelse sker ved alm stemmeflertal. Medlemmer i restance har ingen stemmeret.

Dagsorden pkt. 7

Kritisk revisor 

_ 

_ 

Dagsorden pkt.8

Kritisk revisor suppleant 

Dagsorden pkt. 9

Evt.

––––––––––––––

Efter generalforsamlingen vil der være lidt at spise i caféen samt en øl / vand på klubbens regning.

/Bestyrelsen